رئیس سازمان امور دانشجویان: تجسس در حریم مجازی دانشجو مبنای آرای انضباطی نیست

به گزارش آسمان فارس، رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: اگر ادله بر اساس مواردی از جمله تهیه مخفیانه صوت و تصویر همچنین تجسس در صفحات مجازی باشد، هیچ کدام مستند تصمیم شورای انضباطی نیست.

رئیس سازمان امور دانشجویان: تجسس در حریم مجازی دانشجو مبنای آرای انضباطی نیست

ایرنا نوشت: مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم درباره شیوه نامه انضباطی دانشجویان، گفت: آنالیز های آیین نامه انضباطی دانشجویان توسط شورای اسلامی شدن دانشگاه ها به خاتمه رسید اما هنوز برای ابلاغ به دانشگاه ها به تصویب نهایی نرسیده است؛ آیین نامه انضباطی مصوب سال 74 است که بر اساس همین آیین نامه عمل می گردد.

وی اضافه نمود: شیوه نامه انضباطی دانشجویان مرداد ماه 98 به تصویب وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری همچنین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید که به دانشگاه ها ابلاغ شد و نکاتی که از سوی دانشجویان مطرح می گردد در خصوص شیوه نامه انضباطی است.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بسیاری از مواردی که دانشجویان و غیردانشجویان در خصوص شیوه نامه جدید مطرح می نمایند، ناشی از مطالعه نکردن دقیق دو شیوه نامه سال های 88 و 98 است؛ ناگفته نماند که شیوه نامه سال 98 در واقع جایگزین شیوه نامه سال 88 شد.

به گفته رئیس سازمان امور دانشجویان، مزایا و امتیازهایی در این شیوه نامه نوشته شده که در مقایسه با شیوه نامه سال 88 قابل مشاهده است؛ همچنین پیش بینی های لازم برای حفظ حقوق دانشجویان در شیوه نامه جدید صورت گرفت.

وی تاکید نمود: در شیوه نامه سال 98 چند گام نسبت به شیوه نامه سال 88 رو به جلو آمده ایم؛ با نگاه به نقدها دانشجویان متوجه می شویم، شیوه نامه جدید با دقت کافی مطالعه نشده است؛ به عنوان مثال، تضییع حقوق زنان و عدم ایجاد مزاحمت در قالب عدم رعایت شئون دانشجویی آمده است.

صدیقی اضافه نمود: مجازات عدم رعایت شئون دانشجویی در شیوه نامه سال 88 بندهای یک تا پنج (تذکر و توبیخ) را شامل می شد که در شیوه نامه جدید بندهای یک تا 9 (تعلیق یک ترم) را قید نموده است. همچنین در این شیوه نامه تاکید شده است ترجیحاً یک دانشجوی زن به عنوان عضو در کمیته انضباطی حضور داشته باشد در حالی که پیشتر این مساله وجود نداشت.

معاون وزیر علوم ادامه داد: در شیوه نامه جدید انضباطی از واژه احضار استفاده نشده است بلکه دعوت به کمیته انضباطی مورد نظر نهاده شد چراکه وقتی تخلف دانشجویی قطعی نباشد، برای حضور در کمیته انضباطی دعوت می گردد.

وی در خصوص این مساله که گفته می گردد موضوع و عنوان تخلف فرد در دعوت نامه ذکر نمی گردد، اعلام نمود: در ماده 67 شیوه نامه انضباطی تاکید شده است که دعوت نامه باید شامل مشخصات دانشجو، موضوع تخلف احتمالی (که بر اساس تخلفات تعریف شده در شیوه نامه است) علت دعوت، تاریخ و زمان حضور در کمیته انضباطی همچنین نام و سمت فردی باشد که از دانشجو دعوت می نماید.

صدیقی در خصوص بخشی از شیوه نامه انضباطی که به فضای مجازی اختصاص دارد، گفت: بخشی از ماده 32 تخلفات رایانه ای و مخابراتی شیوه نامه 98 عیناً در شیوه نامه 88 اشاره شده بود و در برخورد با جرایم رایانه ای در بخش های مختلف از عناوین ذکر شده در ماده 32 شیوه نامه استفاده می گردد.

معاون وزیر علوم به ذکر مثالی پرداخت و گفت: یکی از مسائل این است که فردی با دوست خود به گفت وگو و درد دل می نشیند، بدون اینکه مطلع باشد صدای او برای استفاده علیه خودش ضبط می گردد. برای این تخلفات، تنبیهات بند چهار تا 10 شیوه نامه در نظر گرفته شده است که در صورت گسترده بودن و شمولیت افراد زیاد همچنین وجود شاکیان متعدد خصوصی، تنبیهات این تخلف افزایش پیدا می نماید.

وی ادامه داد: اصول 16 گانه ای ابتدای شیوه نامه جدید انضباطی، مبنای آراء کمیته انضباطی است و بند 15 شیوه نامه بر رعایت حریم خصوصی دانشجو تاکید دارد. افراد در هیچ مورد مجاز به ورود به حریم خصوصی دانشجو نیستند و اگر ادله بر اساس مواردی از جمله تهیه مخفیانه صوت و تصویر همچنین تجسس در صفحات مجازی باشد، هیچ کدام مستند تصمیم شورای انضباطی نیست و اگر حکم هم صادر شده باشد، فاقد وجاهت قانونی است.

وی در خصوص این نکته که حق تجدیدنظرخواهی برای بعضی از تخلفات وجود ندارد، گفت: عدم تجدیدنظرخواهی بر اساس بندهای یک تا 6 تنبیهات بود. اگر فردی به اخطار شفاهی، تذکر کتبی، اخطار کتبی و درج در پرونده تا نمره 25 صدم محکوم می شد، بر اساس شیوه نامه سال 88 در دانشگاه تصمیم گیری صورت می گرفت و در شیوه نامه سال 98 تنبیهات یک تا هشت (محروم شدن از تسهیلات رفاهی دانشگاه و دریافت خسارت از دانشجو در صورت بروز ضرر و زیان مادی به دانشگاه) در شوراهای بدوی و تجدیدنظر دانشگاه ها تصمیم گیری می گردد.

صدیقی ادامه داد: با این حال شورای مرکزی انضباطی حق نظارت دارد، بنابراین هر جا تشخیص دهد که باید وارد گردد، حق ورود دارد. پیش از این اگر دانشجو به بندهای 9 تا 12 تنبیهات اعتراض هم می کرد این تنبیهات اجرا می شد، ضمن اینکه می توانست به شورای مرکزی انضباطی هم اعتراض کند.

به گفته رئیس سازمان امور دانشجویان، اما شیوه نامه جدید تاکید دارد اگر دانشجو به بندهای 9 تا 12 تنبیهات اعتراض کند رأی باید تا زمان تایید شورای مرکزی نگه داشته گردد.

وی تاکید نمود: تعداد دانشجویان وابسته به دانشگاه های وزارت علوم که بحث انضباطی دارند، بسیار اندک است و آمار سازمان امور دانشجویان زیر یک دهم درصد است، این آمار چیزی حدود پنج تا شش صدم درصد است که به یک دهم درصد هم نمی رسد که البته این میزان با حذف تخلفات آموزشی بسیار کمتر هم می گردد.

صدیقی گفت: شوراهای انضباطی در کوشش هستند درون دانشگاه ها موضوع را با رعایت اصل تربیتی و صیانت از محیط دانشگاه تصمیم گیری نمایند و قطعاً حفظ حقوق دانشجویان در سرلوحه کارشان قرار گرفته است. همان طور که وزیر علوم هم اعلام نمود از هر نوع نکته جدیدی مبنی بر عملی تر و بهتر شدن شیوه نامه جدید باشد استقبال می کنیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان اعلام نمود: کمیته ای در وزارت علوم این موضوع را دنبال و نظرات را آنالیز و جمع بندی می نماید؛ اگر بخشی از شیوه نامه احتیاج به اصلاح داشته باشد، اصلاحیه را اعلام می کنیم.

این مقام مسئول در خصوص اعتراض به بخشی از شیوه نامه در خصوص عدم حضور نماینده دانشجو در کمیته انضباطی، گفت: دانشجو در شورای بدوی که پرونده را برای نخستین بار آنالیز می نماید، امکان حضور و دفاع شخصی دارد، حتی اگر در شورای بدوی از این حق استفاده نکند، در شورای تجدید نظر این حق را دارد اما نماینده ای برای دانشجو در شیوه نامه جدید انضباطی پیش بینی نشده است.

صدیقی ادامه داد: امکان عملی و مفید حضور چندین نفر به نمایندگی از شاکی و متشاکی در شورای انضباطی وجود ندارد اما دانشجو امکان ارائه دفاع کتبی و شفاهی دارد.

رئیس سازمان امور دانشجویان در خصوص آنالیز شیوه نامه انضباطی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: در این زمینه تاکنون موردی به سازمان امور دانشجویان اعلام نشده است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر مبنای وظایفی که دارد این مساله را آنالیز می نماید و در صورت احتیاج به توضیحات، دو وزارتخانه توضیحات لازم را ارائه می دهند و نقطه نظرات احتمالی اصلاحی آن معاونت را دنبال نموده و انجام می دهند.

وی در خصوص برخورد با تخلفات احتمالی دانشجویان بر اساس شیوه نامه جدید انضباطی در سال تحصیلی جاری، تاکید نمود: به طور طبیعی هنوز گزارشی از دانشگاه ها مبنی بر تشکیل شوراهای انضباطی نداریم و اگر تخلفاتی هم صورت گیرد در مراحل اولیه رسیدگی است.

معاون وزیر علوم گفت: قاعدتاً این شیوه نامه یک یا دو ترم در دانشگاه ها اجرا می گردد، اگر مشکل یا خلاء وجود داشته باشد توسط دانشگاه ها برای اعمال اصلاحات بعدی به دو وزارتخانه اعلام می گردد.

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 28 آذر 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: asemanfars.ir شناسه مطلب: 577

به "رئیس سازمان امور دانشجویان: تجسس در حریم مجازی دانشجو مبنای آرای انضباطی نیست" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رئیس سازمان امور دانشجویان: تجسس در حریم مجازی دانشجو مبنای آرای انضباطی نیست"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید